About Us

Logo
We love WordPress and we are here to provide you with professional looking WordPress themes so that you can take your website one step ahead. We focus on simplicity, elegant design and clean code.

แนะนำตัวช่วยสำหรับคนที่ชอบลังเลให้ตัดสินใจลงมือทำเสียที

แนะนำตัวช่วยสำหรับคนที่ชอบลังเลให้ตัดสินใจลงมือทำเสียที
แนะนำตัวช่วยสำหรับคนที่ชอบลังเลให้ตัดสินใจลงมือทำเสียที,

มีบ่อยครั้งในชีวิตของเราที่ต้องมานั่งเสียดาย เสียอก เสียใจที่ไม่ยอมตัดสินใจลงมือทำ ทำให้วันนี้ต้องเสียโอกาส เสียอะไรต่อมิอะไรที่ไม่ควรจะเสีย แน่นอนหากเราย้อนกลับไปก็จะพบว่ามีอะไรบางอย่างที่มาขัดขวางไม่ให้เราได้ตัดสินใจลงมือทำในครั้งนั้น สิ่งนั้นคือการรับรู้ความสามารถของตนเอง(Self-Efficacy)มันต่ำ ทำนองว่า “ฉันคงทำอย่างนั้นไม่ได้หรอก” สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ลงมือทำดีกว่า แล้วจะทำอย่างไรล่ะถึงจะก้าวข้ามและตัดสินใจลงมือทำซะที ครั้งนี้จึงขอแนะนำตัวช่วยให้ตัดสินใจลงมือทำมาฝาก

ในชีวิตประจำวันของเราหากมีสิ่งกระตุ้นให้เราเลือกที่จะให้ลงมือทำ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีอยู่ 2 ประการคือ ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ถ้าสูง เรียกง่ายๆว่า น่าจะสำเร็จหรือสำเร็จแน่นอน กับอีกตัวคือการรับรู้ความสามารถของตนเอง ถ้าสูงมีโอกาสที่จะตัดสินใจลงมือทำ แต่ถ้าค่าทั้งสองต่ำผลลัพธ์จะเป็นตรงกันข้ามคือไม่ลงมือทำ ลองมาดูตัวช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจและลงมือทำในสิ่งที่คุณปรารถนา ดังนี้

  1. ประสบการณ์ความสำเร็จของตนเองในอดีต ให้เรานึกย้อนดูในอดีตว่าเราเคยประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราจะลงมือทำหรือเรื่องที่คล้ายๆกันเพื่อสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น
  2. ประสบการณ์ความสำเร็จของบุคคลอื่น ลองค้นหาเรื่องราวความสำเร็จของบุคคลอื่นว่าเขาทำกันอย่างไร มันจะช่วยให้ค่าของความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นสูงขึ้น นั่นหมายความว่าเคยมีผู้ทำสำเร็จมาแล้วเราก็มีโอกาสทำสำเร็จเช่นกัน
  3. คำพูดจูงใจโน้มน้าว การที่ได้ฟังคำพูดของคนอื่นที่สะท้อนหรือรับรองว่าเรามีความสามารถเพียงพอที่จะทำสิ่งนั้นได้และสิ่งที่ทำนั้นมันจะสำเร็จลงได้ จะช่วยให้เราเกิดความมั่นใจ ไม่ลังเลสงสัยในความสามารถของตนเอง ตัวอย่างเช่น “เรามั่นใจว่าคุณทำได้และทำได้ดีด้วย” ดังนั้นคุณต้องแสวงหาคำพูดเหล่านี้จากคนรอบข้าง
  4. สภาวะร่างกายและอารมณ์ ตัวที่เป็นอุปสรรคที่จะขัดขวางคือความไม่พร้อมของร่างกายเช่นการเจ็บป่วย สภาวะทางอารมณ์ เช่น ความโกรธ ความกลัว สิ่งเหล่านี้จะบั่นทอน เกาะกินการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นให้ต่ำลง ส่งผลให้ไม่คิดจะลงมือทำ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้

เราเรียนรู้แล้วว่าค่าของการรับรู้ความสามารของตนเองและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นยิ่งสูงยิ่งดี มันจะช่วยให้เราตัดสินใจลงมือทำในสิ่งที่เราต้องการได้ ฉะนั้นเราจึงต้องทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ค่าเหล่านั้นสูงโดยใช้เทคนิคทั้ง 4 อย่างนี้ “แน่นอนว่ามันเป็นไปได้และคุณก็ทำได้และทำได้ดีด้วย