Tuesday, July 16, 2024
HomeBlogMoney4 ขั้นตอนการลดดอกเบี้ยโดยการลดเงินต้น

4 ขั้นตอนการลดดอกเบี้ยโดยการลดเงินต้น

เชื่อว่าหลายคนอาจเคยมีหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระ ก้อนเล็กหรือก้อนโตขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละคน และหลายคนคงมีความฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะไม่มีหนี้สิน ครั้งนี้ผู้เขียนขอเสนอแนวทางที่จะช่วยให้การจัดการเรื่องหนี้สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปลดหนี้สินได้เร็วขึ้น ขอยกตัวอย่างการเป็นหนี้ในสินเชื่อบุคคล

1.อันดับแรกคุณต้องรู้ว่าเงินต้นที่คุณเป็นหนี้มีจำนวนเงินเท่าไหร่ อัตราดอกเบี้ยต่อเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ เงินที่เราชำระหนี้รายเดือนแบ่งเป็นชำระเงินต้นและค่าดอกเบี้ยรวมเป็นเงินเท่าไหร่ ยกตัวอย่าง เรามีหนี้สินทั้งหมด 800,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ =7.52%ต่อปี วีธีคำนวน 800,000 บาท คูณ 7.52 % หารด้วย 100 =60,160 บาทต่อปี หรือ 5,013.33 บาทต่อเดือน ถ้าเราส่งงวดเดือนละ 15,000 บาท เราจะไปลดเงินต้น 9,986.67 บาทส่วน 5,013.33 บาทเป็นค่าดอกเบี้ย

2.ตั้งเป้าหมายเปลี่ยนจากดอกเบี้ยให้ไปลดเงินต้น การที่เราพยายามหารายได้เพิ่มหากเราเปรียบเทียบรายได้ที่เพิ่มเทียบกับค่าจ่ายดอกเบี้ยยังน้อยกว่า เราต้องเสียค่าดอกเบี้ยเดือนละ 5,013.33 บาท โดยเปล่าประโยชน์ จะดีกว่าไหมที่เราจะแปลงค่าดอกเบี้ยให้เป็นค่าลดเงินต้น ด้วยการหาเงินสักก้อนมาลดเงินต้น ยกตัวอย่าง เรานำเงิน 100,000 บาทมาลดเงินต้น จาก 800,000 บาท เหลือ 700,000 บาท เราจะลดการจ่ายดอกเบี้ย 626.67 บาทต่อเดือนหรือ 7,520.04 บาทต่อปี

3. วางแผนหาเงินนำมาลดเงินต้นด้วยวิธีการสำรวจช่องทางได้แก่

3.1 การขายทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่นขายสร้อยทองคำถ้าเราขายมาลดเงินต้น ทองคำบาทละ 29,000 บาท 29,000 บาท คูณ ดอกเบี้ย 7.52% เท่ากับ 2,180 บาท ช่วยลดเงินต้นได้ 2,180 บาท คุ้มกว่ารอราคาทองคำขึ้นเสียอีก

3.2 การหมุนเวียนการใช้เงินสำรอง หากเรามีเงินสำรองไว้กรณีเหตุฉุกเฉิน เช่น ตั้งสำรองไว้ที่ 100,000 บาท เราอาจนำเงินส่วนหนึ่งมาลดเงินต้น ยกตัวอย่าง แบ่งเงิน 50,000 บาท คูณ 7.52% เท่ากับ 3,760 บาท ดีกว่าเก็บไว้เปล่าประโยชน์

3.3 ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ เป็นเรื่องที่ท้าทายขึ้นอยู่กับวินัยล้วนๆ สิ่งสำคัญคือการตั้งเป้าหมายการลดหรือเพิ่มรายได้

4. สร้างความต่อเนื่องและมีวินัย โดยการสื่อสารให้คนในครอบครัวให้ช่วยกันตักเตือนหากมีสัญญาณเตือนบ่งบอกถึงการใช้จ่ายไม่ตรงตามแผนที่กำหนด

สำหรับผู้เขียนเองช่วงการแพร่ระบาดของ covid-19 ได้ใช้วิธีการนี้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี สามารถช่วยให้การบริหารจัดการด้านการเงินได้ดีขึ้น ใช้เงินได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ไม่ต้องหาเงินมาเพื่อจ่ายดอกเบี้ยแค่เรารู้จักมองหาสินทรัพย์ที่เราครอบครองอยู่แล้วใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่ “สักวันเราจะได้สัมผัสคำว่า อิสระภาพทางการเงินนั้นเป็นอย่างไร”

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments