ABOUT US

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แง่มุมการใช้ชีวิตทั้งเรื่องงาน ไลฟ์สไตล์ ผู้เขียนจบพยาบาลศาสตร์ และปริญญาโท สาขาพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนฟุตบอลเบื้องต้น จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในเนื้อหาของบทความไม่มีเจตนาที่จะไปทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย หากมีเนื้อหาส่วนใดที่อาจทำให้ท่านผู้อ่านรู้สึกไม่สบายใจ ผู้เขียนก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

FOLLOW US

www.adlifer.com